กองช่าง อบจ.สงขลา นำรถน้ำลงพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าหลังโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2016-05-16 09:52:59
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเทศบาลตำบลพะวง นำรถน้ำลงพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าหลังโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา