กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านมาบบัว บ้านแดนสงวน บริเวณหน้า อบต.แดนสงวน

    2016-05-13 15:14:57