กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายริมคลองชลประทาน

    2016-05-13 15:01:48
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายริมคลองชลประทาน บ้านมหากาฬ หมู่ที่ 2 ต.ระโนด(อบต.ระโนด) อ.ระโนด จ.สงขลา