กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในบ้านสว่างอารมณ์

    2016-05-13 11:20:52
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายใน บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา