กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองเปรม

    2016-05-12 14:26:14
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองเปรมหมู่ที่ 5 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา