กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านควนธง หมู่ที่ 1

    2016-05-12 14:21:50
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านควนธง หมู่ที่ 1 ต.ปริก ( อบต.ปริก) อ.สะเดา จ.สงขลา