ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ณ รพ.หาดใหญ่

    2016-05-12 14:18:35
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เป็นผู้แทนนายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ซึ่งมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ณ รพ.หาดใหญ่