ร่วมหารือและแก้ปัญหา เพื่อเตรียมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดและลิฟท์วัดพะโคะ

    2016-05-12 09:53:16
    เมื่อวันที่ 11 พ.ค 2559 เวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ และ นายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ ต.ชุมพล ร่วมหารือแก้ปัญหากับเจ้าอาวาสวัดพะโคะ และนายก อบต.ชุมพล เพื่อเตรียมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดและลิฟท์วัดพะโคะ