กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายขอบเหมือง ต.ระโนด

    2016-05-11 16:23:24
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายขอบเหมือง ม.1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน