นายก อบจ.สงขลา ประชุมหารือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา

    2016-05-11 16:22:03
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมหารือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla Smart center) และพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Btudies) โครงการระยะที่ 2 ร่วมกับทางเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) อ.เมือง จ.สงขลา