รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมการจัดงานแถลงข่าวหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

    2016-05-10 16:21:31
    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีการจัดงานแถลงข่าวหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10” โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายบัวยัญ สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ,นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ,นายจรูญ แก้วมุกดากุล ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ,นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ,นายวิชัยสิทธิ์ โง้วเจริญไพศาลสิน ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายวิชาญ ไตรสินวัฒนกุล ประธานชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ โดยมีกำหนดจัดงาน หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10 (10th Hatyai International Marathon) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาจิระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา