นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดจันทร์

    2016-05-10 16:06:11
    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดจันทร์ ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ ต.บ้านบ่อประดู่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีนายก อบต.วัดจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.วัดจันทร์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดจันทร์ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสหันมาเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ