นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถวัดทำเนียบธรรมาราม อ.สะบ้าย้อย

    2016-05-10 16:03:21
    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถวัดทำเนียบธรรมาราม อ.สะบ้าย้อย นายก อบจ.สงขลา ได้กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล และพัฒนา บำรุงพุทธศาสนา และได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องทุกคน ในการมาร่วมกันทำบุญครั้งนี้ โดยมียอดบริจาคร่วมทำบุญรวมเป็นจำนวนเงิน 2,333,861 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท)