ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่วัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

    2016-05-10 15:56:47
    เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่วัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี นายอำเภอสะบ้าย้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 13 สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตสะบ้าย้อย เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้นำอดีตอธิบดีกรมศิลปากร และคณะ ซึ่งเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มายังวัดถ้ำตลอด ทั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกันบูรณะวัดถ้ำตลอด พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน เนื่องจากที่นี่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงเข้ามาเพื่อช่วยผลักดันให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบของจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่มีมาหลายร้อยปี ซึ่งภายในถ้ำวัดตลอดนอกจากมีพระพุทธรูปที่หาดูยากแล้ว ยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ดังนั้น อบจ.สงขลา จึงร่วมกับภาครัฐ และกรมศิลปากรในการที่จะศึกษาออกแบบ ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของถ้ำตลอด เพื่อให้เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา