นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ เข้าพบ นายก อบจ.สงขลา

    2016-05-10 15:31:56
    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (14.00 น.) นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลา (คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เพื่อแนะนำตัวในฐานะรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งขอคำปรึกษา หารือในเรื่องต่างๆโดยมี ผอ.กองคลัง หัวหน้าฝ่าย ร่วมในการสนทนา ซึ่งทาง นายก อบจ.สงขลา ได้ฝากในเรื่องของการเสียภาษีโรงแรมให้กับทาง อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา