นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมหารือเตรียมการบริหารจัดการศูนย์ otop

    2016-05-10 15:28:39
    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (13.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมหารือเตรียมการบริหารจัดการศูนย์ otop โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ otop พร้อมด้วย นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา