นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2016-05-10 15:25:28
    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผอ.กกท.จังหวัดสงขลา ชมรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยทุก ฝ่ายได้รายงานผลความคืบหน้าให้กับประธานในที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งฝ่ายสถานที่แข่งขันฯ ฝ่ายเทคนิคกีฬา และฝ่ายเตรียมนักกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา