นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2016-05-10 15:22:33
    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเตรียมความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์