นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง 40 ปีสหกรณ์นาทวี 100 ปี สหกรณ์ไทย

    2016-05-04 09:24:40
    3 พฤษภาคม 2559 (13.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง 40 ปีสหกรณ์นาทวี 100 ปี สหกรณ์ไทย และเปิดสำนักงานใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด โดยมีประธานสหกรณ์การเกษตรนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์จังหวัดสงขลา และสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของสหกรณ์นาทวี 100 ปีสหกรณ์ไทย และเปิดสำนักงานใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า การที่ปัจจุบันสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนถึง 300 ล้านบาท จากเดิมจดทะเบียนทุนเพียง 10000 บาท เป็นการชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งขึ้นของสหกรณ์นาทวี นับเป็นความสำเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์ตลอดระยะเวลา 40 ปี ซึ่งนี่คือวิถีของสหกรณ์ไทย ที่สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พี่น้องสมาชิกทุกคนรู้จักการออม ดังนั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ เงินปันผลจะคืนสู่สมาชิกทุกคน จึงถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์นาทวี