พิธีเปิดโครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพิธีเปิดใช้ บันไดเลื่อนสะพานลอย หน้า มอ.

    2016-05-04 09:04:41
    3 พฤษภาค 2559 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพิธีเปิดใช้ บันไดเลื่อนสะพานลอย หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มอ.หาดใหญ่  เทสโก้โลตัส จำกัดสภอ.คอหงส์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ประธานสภาสมาชิก สภา อบจ.สงขลา ชมรม อสม.หาดใหญ่ ชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าร่วมในพิธีเปิด  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างบันไดเลื่อนรวมทั้งสิ้น 18 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นโครงการหนึ่งที่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย นอกจากนั้นยังเป็นการช่วย แก้ปัญหาลดอุบัติเหตุจากการจราจรที่แออัดในชั่วโมงเร่งด่วน