นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบ และระบบการทำงานของบันไดเลื่อน หน้า มอ.

    2016-05-03 09:02:51
    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบ และระบบการทำงานของบันไดเลื่อนในส่วนของทางขึ้นและลง ก่อนจะมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. หลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดปัญหาในเรื่องของสายไฟจากหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งระเกะระกะพาดอยู่ ซึ่งตรงนี้ประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้น และผู้พิการ และจะเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุในการข้ามถนน