นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม

    2016-05-02 15:36:23
    30 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม และชมโชว์การแสดงทักษะจากนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับชาติ ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา