นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน โอกาสเดินทางมาปฎิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา

    2016-05-02 15:25:37
    30 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา