นายก อบจ.สงขลา ถวายภัตตาหารแด่สามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป

    2016-05-02 15:23:45
    30 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ถวายภัตตาหารแด่สามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป ณ บ้านพักเขารูปช้าง