นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรท้องถิ่น สมาคมฯ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน

    2016-05-02 15:18:30
    30 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านรับฟังความคิดเห็น พร้อมพูดคุย และให้คำปรึกษากับองค์กรท้องถิ่น สมาคมฯ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน