งานป้องกันฯ อบจ.สงขลา เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

    2016-05-02 11:31:46
    30 เมษายน 2559 งานป้องกันฯ อบจ.สงขลา เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จากบ้านพังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง ไปติดตั้งหมู่ที่ 1 บ้านชายเคือง ตำบลระวะ อำเภอระโนด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านชายเคือง หมู่ที่ 4 บ้านระวะ และ หมู่ที่ 7 บ้านพังตรี