นายก อบจ.สงขลา ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน และชมหนังตลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้

    2016-05-02 11:28:21
    29 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย สจ.ในพื้นที่ทั้ง 3 เขต ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน จากนั้นชมหนังตลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ ณ สนามโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ