นายก อบจ. สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอสะเดา

    2016-05-02 11:22:02
    29 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอสะเดา