นายก อบจ.สงขลา นายก อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในอำเภอสะเดา

    2016-05-02 11:18:39
    29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในอำเภอสะเดา และสรุปผลงานที่ได้พัฒนาในพื้นที่อำเภอสะเดา ให้ประชาชนได้รับทราบในโครงการวัฒนธรรมสัญจรครั้งนี้ ในส่วนของภาคค่ำ อบจ.สงขลา ได้นำหนังตลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม มาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชม โดยทาง อบจ.สงขลา ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของท้องถิ่นภาคใต้เอาไว้ให้ลูกหลานเกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป