นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าในการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2016-05-02 11:01:15
    29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าในการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ณ สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาติณสูลานนท์