นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดเขตนวัตกรรมสงขลา

    2016-04-29 10:48:31
    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดเขตนวัตกรรมสงขลา (Songkhla Innovation District) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผู้ชำนาญการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เลขาธิการโลจิสติก สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ผอ.กอง อบจ.สงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี (ชั้น 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา