งานป้องกัน อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    2016-04-29 10:46:46
    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 งานป้องกัน อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา