งานป้องกัน อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าบ้านท้ายเกาะ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

    2016-04-29 10:45:46
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา งานป้องกัน อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าบ้านท้ายเกาะ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา