กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านมาบบัว - บ้านแดนสงวน ช่วงหน้า อบต.แดนสงวน อ.ระโนด

    2016-04-29 09:49:43