กองช่าง อบจ.สงขลา จัดงานทำบุญประจำปี 2559

    2016-04-28 10:53:07
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2559 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร