รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ

    2016-04-28 10:39:18
    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ” ซึ่งจัดโดยบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของสื่ออินเตอร์เน็ต และได้ขับเคลื่อนให้มีการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วรวม 120 จุด