กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายบ้านสะพานไม้แก่นตก - บ้านเกาะสะบ้า

    2016-04-26 15:17:44
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายบ้านสะพานไม้แก่นตก อ.จะนะ - บ้านเกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา