กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ที่ 8 ต.ควนรู อ.ควนเนียง

    2016-04-25 14:43:05
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ที่ 8 ต.ควนรู อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน