รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    2016-04-25 14:39:18
    25 เมษายน 2559 นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ