อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านเคหะสถานครูไทย

    2016-04-22 09:41:33
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่ หมู่ที่3 หมู่บ้านเคหะสถานครูไทย ตำบลพะวง