กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายม่วงงาม

    2016-04-21 14:46:20
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายม่วงงาม หมู่ที่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน