กองช่าง อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ป่า ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร

    2016-04-21 09:43:54