กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไร่-สะพานหัก

    2016-04-20 16:01:27
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไร่ - สะพานหัก ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน