นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ

    2016-04-20 15:38:15
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา มีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานกกท.จังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา คลังจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัด สถานีตำรวจภูธรสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาดูการเตรียมความพร้อมในการที่จังหวัดสงขลา รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ในเรื่องของการกำหนดวันที่จะจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันในแต่ละประเภท ห้องพักสำหรับนักกีฬา การอำนวยความสะดวกในเรื่อง รถขนส่งนักกีฬา ห้องรายงานข่าวของสื่อมวลชน การจัดการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 พร้อมตัวมาสคอต สงขลาเกมส์ และรูปมาสคอต ในกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 35 ที่เรียกว่า สมิหลาเกมส์  และเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการแข่งขัน พร้อมได้เสนอให้ทาง กกท. ผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างสนามยิงปืนของจังหวัดสงขลา งบประมาณ 135 ล้านบาท และ ให้ กกท. ผลักดันรัฐ ในการให้ อปท.สามารถรับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาขาติ และระดับประเทศได้  ซึ่งปัจจุบัน สตง. ท้วงติงว่า การจัดกีฬาระดับดังกล่าวเป็นภารกิจของ กกท.โดยตรง โดยทางจังหวัดสงขลา ขอยืนยันว่าทางจังหวัดสงขลา มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ในปี 2560