การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

    2016-04-20 15:22:08
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ปลัด อบจ.สงขลา รองปลัด อบจ.สงขลา ผอ.กอง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4