กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปากบาง

    2016-04-19 14:43:38
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปากบาง หมู่ที่ 6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน