กองช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการตัดสายโทรศัพท์ บริเวณบันได้เลื่อนหน้า มอ.หาดใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

    2016-04-19 14:35:57
    วันที่ 19 เมษายน 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการตัดสายโทรศัพท์ บริเวณบันได้เลื่อนหน้าโลตัสหาดใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว