นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

    2016-04-18 16:20:22
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกสมาคมฮากกาและคณะ ที่มาร่วมรับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักเขารูปช้าง พร้อมกับการพูดคุยปัญหาความคืบหน้า ของการปรับปรุงหอสมุดซุนยัดเซ็น โดยทาง อบจ.สงขลา เตรียมปรับปรุงพัฒนาที่จะให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาใจกลางเมืองหาดใหญ่ นอกจากนั้น มีการปรึกษาหารือเตรียมการในส่วนของการจัดหารายได้ เพื่อการเป็นเจ้าภาพจ้ดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35