นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณี การแข่งเรือพายท้องถิ่นประจำปี 2559

    2016-04-18 15:41:42
    เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณี การแข่งเรือพายท้องถิ่นประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายประพร เอกอุรุ อดีต สส.พรรค ปชป.สงขลา ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดขึ้นที่ท่าน้ำป่าขาด มีนายกฉลอง จิตตเสโน นายก อบต.ป่าขาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น และประชาชนตำบลป่าขาด ให้การต้อนรับ ซึ่ง เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ที่มีอาชีพทำประมง จึงให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์การแข่งเรือให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป