นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าในการรื้อถอนตอม่อขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบันไดเลื่อน

    2016-04-18 15:16:58
    เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรื้อถอนตอม่อขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบันไดเลื่อนทั้งฝั่งขึ้นและลงหน้าโลตัสหาดใหญ่ ขณะนี้ได้ตัดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงมีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ลต่างๆ ที่พาดเกะกะอยู่บริเวณบันไดเลื่อนที่ยังไม่เรียบร้อย กำลังเร่งให้ดำเนินการให้ทุกอย่างเรียบร้อย